logo circus zopaz

Een visie van eigenheid.

Door Dries zijn artistieke en creatieve achtergrond en zijn eigenheid is hij in staat zich makkelijk te verbinden met de leefwereld van kinderen. Hij durft ongedwongen zichzelf te zijn zonder zich te forceren in verwachtingspatronen. Zodoende kunnen de deelnemers tot een spontane uitdrukking van zichzelf komen.

Door de leuke omkadering, de gevarieerde circusmaterialen en de vele jaren ervaring en de demonstratiekunsten wordt circus niet zomaar een randactiviteit. Via spel en beleving worden er verbindingen gelegd tussen denken en doen, taal en lichaam, ik en de ander.

Via de knop hieronder kun je een samenvatting downloaden met meer technische info uit een onderzoek naar de positieve effecten van het beoefenen van circustechnieken. Je vindt er een werkmodel die je ook op andere activiteiten kan toepassen.


Creativiteit

Toen ik in Haiti werkte merkte ik iets heel belangrijks op. De kinderen speelden er heel harmonisch met elkaar met het weinige materiaal die ze hadden. Tijdens het touwtje springen telden ze om beurt hoeveel keer iedereen erover sprong. Dit was verweven in een liedje. In dit spel waren duidelijke sociale regels zoals ieder om beurt en iedereen zingt spontaan mee. 

Toen de westerse organisatie afkwam met heel wat spullen uit de winkels werden de kinderen plots kleine monstertjes die alles probeerden te bemachtigen. De harmonie was weg. Hier zag je duidelijk dat een overvloed aan brol echt niets bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en de sociale samenhang. 

Zelfverwezenlijking

In een veilig klimaat waar de kinderen zichzelf kunnen zijn, uitgedaagd worden, maar niet gedwongen worden te presteren naar bepaalde verwachtingen van buitenaf,  kan spontane creativiteit van binnenuit bij iedereen opwellen. De wijde variatie aan circustechnieken en de speelsheid van de activiteit maken dat de kinderen zichzelf vaak makkelijk ergens in kunnen vinden. Ook de leuke omkadering en voorbeelden waar ze naar opkijken maken hen vatbaar voor het circusvirus. Op deze wijze proberen we iedereen innerlijk te motiveren zonder daar een prestatiedruk bij op te leggen. Kinderen worden steeds gevoeliger en reageren op de werkelijke innerlijke drijfveren en de innerlijke staat van hun begeleiders.

Coördinatie: verbinding tussen linker en rechter hersenhelft.

Het is reeds bekend dat jongleren de verbindingen in de hersenen significant doen toenemen. Vooral dan de verbindingen tussen de motorische cortex en de visuele cortex (oog-hand coördinatie). Maar het blijft niet beperkt tot dat deel van de hersenen alleen. We leren vooral ook ons hele lichaam voelen en gebruiken. Een sterk bewustzijn van het eigen lichaam en dat van andere personen zijn 2 basisvereisten om vlot te leren. Zonder een goed vertrekpunt - zijn identiteit of zelfbesef - kan het kind niets leren over de omringende wereld. De ontwikkeling van het jonge kind steunt voornamelijk op lichaamsgewaarwordingen, de toenemende bewegingsmogelijkheden en de fysische en lichamelijke interactie met de ouders. (Laban 1948, Sherborne 1979 en Taeymans 1982)

Neem contact op

Heb je vragen over wat Circus Zopaz voor je kind kan doen? Wil je meer weten over onze workshops, initiaties of voorstellingen? geef ons een seintje, we horen graag van je.

Contact

circuszopaz@gmail.com
+32 496 30 88 00

Meer plezier op...